Rooijseweg – een gevarieerde buurt

Tussen de bestaande lintbebouwing aan de Rooijseweg komen woningen die zich richten op het zeer nabijgelegen Dommeldal. Deze woningen staan niet op één rooilijn wat het straatbeeld een aantrekkelijk en informeel aanblik geeft. Daarbij is de oorspronkelijke erfbebouwing als uitgangspunt genomen. Het appartementencomplex Sonse Donk en de woningen aan de Rooijseweg noord zijn inmiddels gerealiseerd. 

Meer informatie

Neem dan contact met het projectsecretariaat van Sonniuspark >

Disclaimer