Basisschool De Ruimte

Het nieuwe gebouw van basisschool De Ruimte inclusief voorzieningen voor kinderopvang en BSO is eind 2014 gereed gekomen. De eerste lessen worden gegeven vanaf 23 februari 2015. De nieuwe school is bedoeld voor de kinderen uit gezinnen uit Sonniuspark én de aanpalende wijk de Gentiaan.

De kunstzinnige toegangsbrug naar de school wordt in de loop van 2015 gerealiseerd.

Meer informatie

Neem dan contact met het projectsecretariaat van Sonniuspark >

Disclaimer