PFAS geen probleem in Sonniuspark

Het stofje PFAS heeft landelijk tot een hoop onrust geleid omdat aanwezigheid hiervan in de bodem problemen kan geven wanneer er overtollige grond vanuit de bouw afgevoerd moet worden. Om vast te stellen óf er in Sonniuspark PFAS aanwezig is en zo ja in welke hoeveelheid is op 24 oktober 2019 door het bedrijf Archimil B.V. bodemonderzoek verricht. Uit de op 14 november 2019 gepresenteerde onderzoeksresultaten blijkt dat er alleen licht verhoogde gehaltes aan PFAS aanwezig zijn, waarbij er geen restricties gesteld hoeven te worden aan de verkoop en ontwikkeling van de gronden.

Disclaimer