Werkgelegenheid

Op economisch gebied neemt de gemeente Son en Breugel een zeer goede positie in. Het bedrijventerrein Ekkersrijt biedt meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en heeft een regionale functie. De beperkte afstand tot Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Nijmegen maakt Son en Breugel ook aantrekkelijk voor forensen.

Son en Breugel hoort bij de Brainportregio. Met het Sciencepark van Ekkersrijt levert de gemeente een forse bijdrage aan de werkgelegenheid in innovatieve bedrijvigheid. Als kleine gemeente schopte Son en Breugel in het recente verleden zelfs tot de Nederlandse top 10 van gemeenten met de grootste economische groei. Bij de economische positie spelen de structurele voorraad aan bedrijventerrein, de groei van werkgelegenheid en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking een belangrijke rol.

 

Disclaimer